• Forside
 • Anders Torp Jensen's CV
 • Implantater
 • Implantater
  Billeder 1
 • Implantater
  Billeder 2
 • Rodspidsresektion
 • Visdomstænder
 • Operativ fjernelse af tand
 • Patientvejledning
 • E-henvisnings-
  blanket
 • Priser

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

SPECIALTANDLÆGE
ANDERS TORP JENSEN
SPECIALIST I TAND- MUND- OG KÆBEKIRURGI

TANDLÆGE
MORTEN HØJTE DAHL
TANDLÆGE PÅ RIGSHOSPITALET

 
Adresse:
Klinik for implantat- tand- mund- og kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
 
Telefon 4343 6700
atj@glostrupimplantatcenter.dk

HØJESTE NATIONAL OG INTERNATIONAL KVALITET TIL LAVE PRISER
(F.EKS INDSÆTNING AF ET ITI STRAUMANN IMPLANTAT 8.500 KR)
 

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

CURRICULUM VITAE
Specialtandlæge Anders Torp Jensen

Tidligere ansættelser

Uddannet tandlæge 2006
Privat praksis 2006 - 2009
Påbegyndt uddannelse til Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Rigshospitalets Tand-, Mund- og Kæbekirurgiske Klinik 2009
Færdiguddannet Specialtandlæge pr. 27-02-15

Medlemsskaber

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
Skandinavisk Forening for Oral og Maksillofacial Kirurgi
Foreningen af Specialtandlæger i Tand-, Mund og Kæbekirurgi
Tandkirurgisk Selskab
Dansk Tandlægeforening

Link til Anders Torp Jensen's videnskabelige publikationer

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

IMPLANTATER

Information (enkeltand, tandbro, tryklåsprotese og knogleopbygning)

Ved kirurgisk indsættelse af et implantat (titaniumsskrue) kan man erstatte en manglende tandrod.

 • Man kan indsætte et implantat med henblik på efterfølgende kronebehandling
 • Man kan indsætte implantater med henblik på efterfølgende fastsiddende brokonstruktion
 • Man kan indsætte implantater med henblik på efterfølgende tryklåsprotesebehandling

Tidligere var det almindeligt, at manglende tænder blev erstattet med hel- eller delproteser eller med tilskæring af nabotænder og brofremstilling. Med implantatbehandling kan man i dag:

 • undgå brobehandling d.v.s undgå tilskæring af sunde nabotænder og i stedet for erstatte manglende tand/tænder med implantat
 • undgå protesebehandling og i stedet for indsætte implantater med henblik på efterfølgende fastsiddende kroner eller fastsiddende brokonstruktion
 • undgå løs tandprose og i stedet for indsætte implantater med henblik på efterfølgende tryklåsprotese.
Knogleopbygning
Når tænder mistes kan kæbeknoglen i gummeområdet svinde mere eller mindre.
Mangel på mindre mængde kæbeknogle kan således medføre, at knoglegenopbygning med indlæggelse af knoglepasta er nødvendigt i relation til implantatbehandling.
Denne behandling kan udføres i ambulant tandlægepraksis regi under anvendelse af lokalbedøvelse.
Ved større knoglesvind må der i hospitalsregi i fuld bedøvelse foretages gennemgribende knoglerekonstruktion med transplantation af knogle inden implantater kan indsættes.

Ring/mail og få en konsultation vedrørende ovennævnte implantatbehandlinger.
Se endvidere den supplerende billedinformation

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

IMPLANTATER

1. Naturlig tand 2. Implantat 3. Implantatkrone

Fortandsimplantat med krone

Kindtandsimplantat med krone

Implantat, konusopbygning og krone

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

IMPLANTATER

Implantatbro/3 tænder

Implantatbro/fuldbro/14 tænder

Tryklåsprotese forankret på 2 implantater i underkæben

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

RODSPIDSRESEKTION

(Rodspidsbetændelse/Tandrodscyste)

Rodspidsbetændelse kan opstå i relation til betændelse i tandens nerve. Den primære behandling er derfor rodbehandling af tanden.
Hvis rodspidsbetændelsen efterfølgende ikke forsvinder, eller hvis rodspidsbetændelsen opstår efter, at tanden tidligere er rodbehandlet og ofte opbygget med stiftforankret krone, må der foretages rodspidsresektion d.v.s. rodspidsen afskæres, og tandens rodkanal forsegles med cement i relation til udskrabning af den kroniske rodspidsbetændelse.
Tandrodscyste
I relation til kronisk rodspidsbetændelse kan der opstå en væskefyldt bælg på tandens rodspids (tandrodscyste). Rodcysten fjernes i relation til rodspidsresektion og rodkanalfyldning som ved ovennævnte behandling af kronisk rodspidsbetændelse.

Rodspidsbetændelse på 2 kindtandsbropiller i venstre side af underkæben før rodspidsresektion

Ovennævnte 2 kindtænder efter rodspidsresektion med rodspidsfyldninger

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

VISDOMSSTÆNDER

Visdomstanden er den såkaldte 3.kindtand. På grund af pladsmangel er der en del vidomstænder, som ikke bryder frem til normal funktion.
Der opstår ofte kronisk betændelse omkring delvis frembrudte visdomstænder med periodisk subakut opblussen af betændelsen.
Den subakutte opblussen af betændelsen kan midlertidigt slås ned med antibiotisk behandling. Den endelige behandling er operativ fjernelse af visdomstanden m.h.p. at standse betændelsen og få gendannet normal knogle i visdomstandsregionen op mod nabokindtanden.

Delvis frembrudt visdomstand underkæben

Delvis frembrudt visdomstand i overkæben

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

OPERATIV FJERNELSE AF TAND/TANDROD

I relation til tandudtrækning kan tandens kronedel afbrække således, at tandens rodrest må fjernes operativt.
Operativ fjernelse af tandroden kan ligeledes være nødvendigt, hvis tandens krone er kraftigt undermineret af caries.

Nedkarieret kindtand i overkæben

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

PATIENTVEJLEDNING

for patienter, der har fået foretaget operation i mundhulen

Udskrift

Almindelige forholdsregler
Undgå de første timer efter behandlingen større fysiske anstrengelser. De iturevne blodkar skal have ro til at lukke sig, så der kan danne sig en prop af blod, som indleder helingen. Undlad at berøre såret med tungen, finger og lign. Undgå at suge i såret.

Mundskylning og tandbørstning
Skyl ikke munden de første 2 timer efter behandlingen, idet helingsproces herved kan forstyrres. Derefter skylles munden forsigtigt med Klorhexidin 0,1% 3 gange dagligt i en uge. Tandbørstning kan og bør foretages, som sædvanligt, blot man passer på ikke at komme for nær såret.

Kosten
Undgå at spise eller drikke de første 2 timer efter behandlingen. Anvend kold, flydende kost det første døgn. Derefter kold og varm, blød kost indtil kontrol og trådfjernelse en uge efter behandlingen. Almindelig hård kost kan som reglen anvendes når trådene er fjernet.

Smerter
Når bedøvelsen er væk, vil man ofte kunne mærke ømhed eller lette smerter. For at lindre smerterne, medgives recept på stærkere smertestillende tabletter til anvendelse de første dage efter behandlingen.
Derefter anbefales almindelige smertestillende håndkøbstabletter som f.eks. Paracetamol, Pinex, Panodil 2 tabletter 3-4 gange dagligt efter behov.

Hævelse
Hævelse omkring kæben og i ansigtet de første 3-5 dage efter behandling er en almindeligt forekommende reaktion på behandlingen. Ved tiltagende, voldsom hævelse efter de første dage, bør De kontakte klinikken eller skadestue.

Blødning
Den første dag kan der sive blod ud fra såret uden, at dette bør give grund til ængstelse. Ved kraftigere blødning kan De tage en ren gazetampon eller et rent lommetørklæde at lægge over såret. Bid sammen således, at gazen trykker sårkanterne. Hold derefter munden lukket i ½ time. Denne procedure kan gentages et par gange. Ved tvivlstilfælde eller i tilfælde af vedvarende efterblødning bedes De henvende Dem på klinikken eller skadestue.
Blålig-gulig misfarvning af huden kan ofte opstå i dagene efter behandlingen og vil fortage sig i løbet af 1-2 uger.

Rygning
Det anbefales, at standse/nedsætte tobaksforbruget indtil kontrol og trådfjernelse en uge efter behandlingen. Derved understøttes helingsprocessen og evt. sårhelingskomplikationer forebygges.

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

HENVISNING

Brug EDI PORTALEN (det er det mest sikre)

Brug EDI portalen direkte fra dit journal program mens patienten er valgt.

I EDI portalen skal du vælge "Opret tandlægehenvisning" og vælge "Specialtandlæger" ud for "Speciale".

Søg derefter på tlf. nr. "43436700" og tryk så på "Glostrup Implantatcenter".

Vælg "Alm. henvisning" og udfyld formularen. Tjek at dit ydernummer er valgt.

Tryk på "Vælg" under "Vedhæftet filer" og vedhæft evt. røntgenoptagelser m.m.

Tryk på "Send".

Ved spørgsmål vedr. EDI portalen kontakt "www.medcom.dk" på tlf. 65 43 20 30.

Alternativt brug henvisningsblanket (klik her)

Udskriv og send pr. post med mindre du kan sende den som krypteret e-mail.

GLOSTRUP IMPLANTATCENTER

PRISER

Kirurgiske ydelser* Vejledende Pris
Indsætning af ITI Straumann implantat** 8.500,00 kr.
Knoglegenopbygning inkl. knoglepasta og membran (eks. åbent sinusløft) 5.000,00 kr.
Lukket sinusløft 3.500,00 kr.
Operativ fjernelse af tand 2.500,00 kr.
Rodspidsresektion (fortand/hjørnetand) 2.500,00 kr.
Rodspidsresektion (lille kindtand) 3.500,00 kr.
Rodspidsresektion (stor kindtand) 4.500,00 kr.
Operativ fjernelse af kæbecyste 2.500,00 kr.
Operativ frilægning af tand 2.500,00 kr.
Panoramarøntgenbillede 750,00 kr.
Konsultation uden behandling ekskl. røntgen 450,00 kr.

 

*Alle kirurgiske ydelser er inklusiv lokalbedøvelse, røntgenbilleder og forundersøgelser.

**Inden implantatbehandling skal der foretages en kosultation og panoramarøntgenbillede som medindgår i den samlede pris såfremt behandlingen gennemføres.

 

Hvis din egen tandlæge ikke ønsker at udføre efterfølgende krone-, bro- eller tryklåsprotesebehandling kan behandlingerne udføres til rimelige priser efter nærmere aftale.